Zůstat spolu

Projekt je zaměřen na podporu náhradních rodin a dětí, které vykazují poruchy chování jako jsou krádeže, absence ve škole, nedodržování dohod.  Cílem je pomoci náhradním rodinám vypořádat se s touto nelehkou situací. Nabízíme individuální poradenskou, psychologickou a etopedickou pomoc rodinám v tísni. Součástí projektu je i výjezdová akce pro děti, které budou mít v rámci outdoorového programu možnost zažít něco nového a nastartovat případnou změnu. Během třídenního výletu na lodi, dojde k posílení vazeb mezi dětmi i terapeuty a podle reakcí, které máme minulé akce, je to jeden z nejúčinnějších způsobů, jak rychle oslovit dospívající.  Workshopy jsou zaměřeny na nejpalčivější témata, se kterými se rodiny, které mají děti v náhradní rodinné péči potýkají. Formou společného sdílení a hledání řešení, chceme přispět k sanaci rodiny.

Projekt byl podpořen Nadačním fondem Albert v grantovém řízení pro rok 2014.

letak