Vyplout

Projekt rekreačně-výchovného programu pro chlapce v náhradní rodinné péči

Loď„Vítr nezměníš, ale můžeš nastavit své plachty!“

Cílová skupina

Chlapci ve věku 15 – 20 let v náhradní rodinné péči.

Organizace projektu

Týdenní výcviková plavba na plachetnici ve středomoří pro devět chlapců v doprovodu tří odborných pracovníků (psycholog, spec. pedagog, skipper-instruktor plavby)

 Cíl projektu

 • Chlapci si osvojí teoretické znalosti a praktické dovednosti nutné pro plavbu a život na plachetnici (v úrovni kompetentní posádka)
 • Chlapci se budou podílet na utváření funkčního teamového prostředí a rozvíjet sociální dovednosti nutné ke společnému životu na lodi.
 • Chlapci budou vedeni k respektu k pravidlům, palubním zákonům a autoritě.
 • Chlapci se zúčastní doprovodných sportovních a relaxačních aktivit na moři i vnitrozemí.

Klíčové aktivity

 • Výuka teoretických znalostí  (vědomosti úrovně – kompetentní posádka)
  • Bezpečný pohyb na lodi a provoz na moři
  • Znalost námořních výrazů v na lodi
  • Teorie plachtění a kormidlování
  • Základy teorie navigace
  • Orientace v počasí
 • Výcvik praktických dovedností (dovednosti úrovně – kompetentní posádka)
  • Ovládání lodě a plachtoví
  • Kormidlování
  • Práce s lanovím
  • Orientace na mapě a základy navigace
  • Systém služeb a hlídek
  • Údržba motoru
 • Vedení k vytvoření funkčního teamu
  • Spolupráce při řízení lodě
  • Střídání všech jednotlivců u všech aktivit a služeb
  • Podpora přenesené zodpovědnosti při řízení lodě a navigaci
  • Společné projití náročnými situacemi na moři
  • Podílení se na plánování plavby
 • Podřízení se autoritě
  • Plavba pod vedením autority kapitána
  • Bezpodmínečné plnění námořnických povelů a služeb na lodi
 • Zajištění života na lodi
  • Plánování a nákup potravin a věcí potřebných k životu na lodi
  • Samostatná příprava jídla a společné stravování
  • Pravidelná kontrola a servis lodi
  • Rozpis systému služeb a hlídek
 • Společné volnočasové aktivity, sportovní relaxační činnost
  • Koupání, plavání a potápění
  • Rybolov
  • Výpravy na pevninu
  • Společenské hry

VYPLOUT – OUT

Vyplout, zorientovat se, najít navigační body, majáky, nastavit směr, bojovat s větrem a vlnami, postarat se o sebe i o druhé, najít bezpečné kotviště a spolehnout se na kotvu…

http://vyplout.cz/