Tranzitní bydlení Věšínova

Byt Věšínova 1

Byt Věšínova 1

Byt ve Věšínově ulici je v majetku Diagnostického ústavu pro mládež. Projekt, který jsme společně vytvořili, navazuje na úspěšný projekt Tranzitního bydlení ve Vratislavově ulici (kde byl zrekonstruován byt za finanční popodpory „Nadačního fondu Albert dětem“ stejně jako byt ve Věšínově ulici). Zde žijí chlapci ve dvou bytech v běžné zástavbě a připravují se na samostatný život. Cílem dalšího stupně nezávislého bydlení je podpora klientů, kteří již pracují, ale stále nejsou z různých důvodů připraveni zvládnout samostatný život. Chlapci, na které náš projekt cílí, mají za sebou nelehké osudy a často se ocitli zcela bez podpory rodiny. Během naší práce se ukazuje, že dosažení zletilosti dle zákona zdaleka neznamená připravenost na samostatný život. Složitost dnešního světa je pro naše klienty často nad jejich síly.

Byt Věšínova 2

Byt Věšínova 2

Ze tříletých zkušeností z projektu Tranzitního bydlení vyplývá, že pro klienty, kteří vykazovali v minulosti výchovné problémy a nemají podporu rodinného zázemí, je jedním z největších úskalí přechod z ústavu do běžného života. Přestože se život v bytech ve Vratislavově ulici velmi blíží reálnému, je zlomovým bodem situace, kdy klient přijde o státní zaopatření dosažením zletilosti nebo rozvázáním dohody o pobytu s Diagnostickým ústavem a chce stát na vlastních nohách. Zvládnout úskalí pracovního života, nalezení vhodného bydlení, zodpovědné řešení závazků, je pro mnohé naše bývalé i současné klienty natolik obtížné, že brzy upadají do problémů, které nejsou schopni vlastními silami zvládnout. V rámci tohoto projektu bychom chtěli dát klientům další šanci, aby byli schopni i bez podpory rodičů dokončit studia nebo nastartovat svůj pracovní život