První krok

Cílem tohoto projektu je pomoci dospívajícím dětem v ústavní výchově s přechodem do běžného života. Zaměřujeme se předevší na zvýšení šance jejich uplatnění na trhu práce, schopnost sehnat bydlení odpovídající jejich životní situaci, vytvoření vhodné sociální vazby a osvojení právního povědomí nutného pro samostatný život.

Dílčí cíle projektu:

 • Podpora materiální a ekonomické samostatnosti dětí
 • Porozumění právům a povinnostem života ve společnosti
 • Orientace v systému pomoci a podpory v rámci sociální sítě
 • Socioterapie a psychoterpaie
 • Podpora smysluplného trávení volného času
 • Zvýšení odpovědnosti klientů za vlastní život

Témata:

 • Pracovně právní problematika
 • Bytová problematika
 • Sanace rodiny a vybudování sociální site
 • Zdravotní problematika
 • Hospodaření s financemi