„Pasťák“

PasťákPreventivní program pro Základní školy

Kontaktní osoba: Jakub Hroch

Ve spolupráci s DÚM jsme připravili program primární prevence, v jehož rámci navštěvujeme se skupinou klientů diagnostického ústavu 8. – 9. třídy základních škol. Žáci ZŠ mají možnost se svými vrstevníky diskutovat o jejich životě a důvodech, které je přivedly do DÚM. Za přínos pro chlapce z DÚM považujeme skutečnost, že se učí tyto důvody formulovat a jsou konfrontováni se svými postoji. Učiteli ZŠ i samotnými žáky je tento projekt hodnocen velmi příznivě. Je o něj ze strany základních škol zájem a chceme v něm i v letošním roce pokračovat.

Cíle projektu

Koncepce vzájemného potkávání má za cíl v prvé řadě nabídnout klientům prostor pro reflexi některých svých činů spojenou s náhledem na vlastní budoucnost.

Klíčové aktivity

Příprava programu pro školu – v rámci diagnostické třídy v DÚM si každá skupina klientů připravuje sama program setkání se studenty. Výběr jednotlivých účastníků, kteří prostřednictvím svého životního příběhu poukazují na možná rizika vzniku problémového chování, je realizován na základě dobrovolné spolupráce mezi příslušným vychovatelem a mladistvými. 

Setkání se studenty a žáky – účastníci sedí společně v kruhu a diskutují o celé problematice. Z diagnostického ústavu se vždy účastní 4-5 klientů spolu s dvěma pedagogickými pracovníky. Cílovými posluchači jsou žáci druhého stupně základních škol nebo studenti středních škol. Struktura setkání je rozložena do třech na sebe navazujících částí . Debatu střídavě moderují přítomní zaměstnanci DÚM spolu s klienty.

První část je uvedena otázkou Co je to pasťák?“.  Žáci ZŠ formou brainstormingu hledají odpověď. Zde je dán prostor zejména žákům, kteří postupně sdělují své odpovědi. Jeden z nejčastějších názorů žáků druhého stupně základních škol směřuje k označení diagnostického ústavu jako „ vězení pro mladistvé“ či „ nápravného zařízení pro mládež”.

Druhou část označuje otázka „ Za co se člověk do pasťáku může dostat?“. Zde se pole nápadů žáků základních škol značně rozšiřuje a zaznívají nejrůznější myšlenky počínaje „drzým chováním na rodiče“ a konče v krajním případě „ vraždou“.  Do celé diskuse vstupují jak klienti DÚM se svými dojmy a názory na konkrétní věc, stejně tak jako pedagogové příslušné ZŠ.

Třetí částí je zamyšlení se nad dosavadním životem všech zúčastněných. Vprostřed místnosti je vytvořen kruh symbolizující „pasťák“ a všichni zúčastnění jsou vyzváni k tomu, aby se pokusili najít ve svém životě situaci, o které mají dojem, že by je mohla dovést až za zdi DÚM. Pokud ke konkrétní situaci ve svém dosavadním životě dospějí, a to aniž by ji sdělovali nahlas, jsou pak vyzváni, aby do „pasťáku“ přišli a zkusili ochutnat náznak atmosféry školského zařízení s pevně stanoveným režimem. Po tomto bloku nadchází prostor pro otázky všech zúčastněných.

Pilotní projekt

Abychom si ověřili funkčnost této koncepce, zorganizovali již vice než patnáct takových setkání např. ve spolupráci se Základní školou Letohradská na Praze 7 a Základní školou Chvaly v Horních Počernicích.

Ohlasy

Zdravím, pane doktore! 

dnešní beseda kluků u nás na ZŠ byla super, metodička prevence žádá na příští školní rok repete pro další třídy 🙂 Padly věci, co pro naše konkrétní dítka bylo fakt důležité od vašich kluků slyšet + myslím, že přínos byl i pro vaše kluky.

hezký večer,

VP

 Vážený pane řediteli,

     rádi bychom vyjádřili poděkování za velmi poutavý a přínosný seminář pro naše žáky ze ZŠ Letohradská, Praha 7, který v minulých týdnech probíhal na naší škole v rámci primární prevence rizikového chování.

     Beseda byla velmi dobře připravená a zaujala všechny zúčastněné žáky. Poděkování a uznání patří celé pracovní skupině pedagogů, vychovatelů a klientů diagnostického ústavu.

Ještě jednou děkujeme.

S pozdravem

Mgr. Eva Chovancová, metodička prevence

Vyjádření PhDr. Březiny – ředitele ZŠ Horní Počernice

Osobně Vám musím velmi poděkovat, beseda měla vynikající úroveň, pro naše
žáky jistě byla přínosem, stejně jako byla přínosem i pro Vaše chlapce. Před
nimi „smekám“, jít našim puberťákům vyprávět o ústavní výchově z vlastní
zkušenosti….to je jistě i výsledek Vašeho působení.
Dodávám, že budu velmi rád, pokud budou podobné besedy pokračovat i v
budoucnu.

Zpětné vazby klientů DÚM

„ Poprvé jsem mluvil před více jak deseti lidmi o svých problémech, mluvit takto před (relativně) vrstevníky je také hodně nepříjemné. Přiznat nahlas chyby o kterých člověk ví, je velmi obtížné, ale zvládl jsem to (při mé introvertní povaze to bylo opravdu stresující) . Povídání, které pomůže – mě se při tom ulevilo. Nejsou důležité pocity před ani při, nejdůležitější jsou pocity potom. A já měl dobrý pocit z toho, že jsem dokázal toto říct lidem v mém věku a mít tu situaci pod kontrolou.“

Pepa, 16 let

Kontakt:

Jakub Hroch       e-mail: hroch(zavinac)dius.cz     tel: 728 004 391