Intervenční program

Program určený pro školní třídy a výchovné skupiny

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jedná se o program zaměřený na diagnostiku a následnou intenzivní práci s aktuálními tématy a problémy vyskytujícími se v školních třídách a výchovných skupinách. Cílem je také podpora pedagogických pracovníků, kteří jsou s kolektivem v denním kontaktu.

Kdy využít intervenční program:

  • jedno nebo více z dětí je vyloučené na okraj kolektivu, je neoblíbené
  • jedno nebo více z dětí vykazuje poruchy chování navázané na dění v dětské skupině – ubližuje jiným dětem, manipuluje mladší děti, napadá je, krade…
  • mezi dětmi se vyskytují ve zvýšené míře konflikty
  • děti se ve skupině necítí dobře, ačkoliv k tomu není zjevný důvod
  • mezi mladšími a staršími dětmi je významný nesoulad, dochází k tvorbě nevhodných koalic

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMezi hlavní metody práce patří diagnostika skupiny ve spolupráci s pedagogickými pracovníky a následně interaktivní skupinová či individuální práce s jednotlivými dětmi. Program je možno realizovat buď formou několika setkání přímo ve škole nebo zařízení nebo formou outdoorového víkendového/prázdninového výjezdu.

 Základní nabídka intervenčního programu

1. setkání Definování zakázky ze strany klienta.

Hledání optimálního způsobu intervence.

První setkání se skupinou.

2. setkání Psychodiagnostika.

Zahájení intervenčního programu

3. setkání Interaktivní skupinová či individuální práce
4. setkání Outdoorový program pro skupiny i s klíčovými pracovníky
5. setkání S měsíčním časovým odstupem evaluace a zhodnocení dosažených změn.