Supervize

Kontaktní osoba: Libor Širůček

Supervize je vysoce efektivní metoda zaměřená na zvyšování kvality práce a profesionality jednotlivých pracovníků i pracovních týmů ve všech oblastech, kde je důležitý vztah mezi lidmi.

 • Přináší podporu profesionálního růstu především prostřednictvím bezpečného prostoru pro reflexi vlastní práce.
 • Nabízí možnost hledání nových způsobů řešení obtížných mezilidských situací při práci s klientem.
 • Umožňuje bezpečně vyjádřit vlastní obavy a nejistoty v práci. Je cestou hledání inspirace, podpory a informací vedoucích k rozvoji a novým pracovním zkušenostem.
 • Působí preventivně proti syndromu vyhoření, kterému jsou odborníci pracující s lidmi ohroženi.

Cílovým objektem a naším hlavním zájmem, ke kterému pomoc supervize směřuje je klient (v našem případě především žák či dítě v náročné životní situaci), se kterým terapeut, učitel, vychovatel, sociální pracovník, či jiný odborník pracuje.

Vycházíme z dlouholeté zkušenosti s prací s množstvím dětí, jejich rodiči, zákonnými zástupci a odbornými pracovníky, kteří se dostávají do obtížné situace a zabývají se například některými z následujících problémů:

 • školní problematika (prospěch, absence, záškoláctví, šikana)
 • problémy v rodinném soužití (vztahy, rozvodové situace, útěky z domova, lhaní)
 • problematické hledání vlastní identity v náhradní rodině
 • sociální nezralost, neúspěšnost ve skupině vrstevníků
 • rizikové způsoby zvládání agresivity
 • experimentování s drogami a alkoholem
 • rozvíjející se trestná činnosti (krádeže, vandalismus)
 • výchovné obtíže spojené např. s hyperaktivitou či ADHD

Nabízíme supervizi:

 • Supervize do škol. Učitelům, výchovným poradcům i pedagogickým týmům.
 • Supervize do školských zařízení. Pedagogům a odborným pracovníkům v dětských domovech i výchovných ústavech.
 • Supervize pro OSPOD. Sociálním pracovníkům.

 

Odkazy:

ČMISK

ASŠ

Supervize ve školství