Přednášky a workshopy

Přednášky a workshopy pro děti, dospívající, rodiče, pěstouny a vychovatele.

Tematické programy:

 • První krok              – program pro dospívající děti odcházející z ústavní výchovy
 • Zůstat spolu          – program pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči

Přednášky a workshopy na míru:

 1. Začátek školní docházky – problémy ve školním kolektivu, odklad školní docházky, diagnostika specifických poruch učení, výchovné problémy
 1. Školní neúspěšnost a specifické poruchy učení – diagnostika, hledání pomoci, spolupráce s poradnou a školou
 1. Šikana – jak rozpoznat šikanu, jak hledat řešení, spolupráce se školou, policií, rodič oběti, rodič dítěte, které šikanovalo jiné děti
 1. Psychické problémy u dětí – ADHD, poruchy autistického spektra, poruchy spánku, noční pomočování, koktavost
 1. ADHD – symptomy u chlapců a u dívek, diagnostika, jak s dítětem pracovat, jak mu pomoci ve škole
 1. Výchovné problémy I. – zavedení domácích pravidel, trávení volného času, zlepšení vzájemné komunikace
 1. Výchovné problémy II. – domácí krádeže, problémy ve školním prostředí, nerespektování dohod, podílení se na chodu domácnosti, nerespektování autority
 1. Návykové látky – experimentování s alkoholem, marihuanou, pervitinem – jak je rozpoznat, možnosti řešení
 1. Single rodič – jak se vypořádat s rozvodem, styk s druhým rodičem, jak usnadnit dětem střídání péče.
 1. Počítače, sociální sítě a děti – jak zvládnout komunikaci dětí na sociálních sítích, problémy, volný čas a počítač, počítačové hry
 1. Hledání biologických rodičů a vlastní identity.
 1. Když pěstounská péče končí.
 1. Jak přežít pubertu.
 1. Útěky dětí a jejich prevence.