Out off

Kontaktní osoba: Libor Širůček

Programy rekreačně-výchovného charakteru pro chlapce v náhradní rodinné péči s využitím metod zážitkové pedagogiky.

Záměr činností: Pozitivní změna chování klienta v důsledku působení zážitkových a edukativních přístupů během společného aktivně tráveného času.

Puťák – „Co nemáš, nepotřebuješ.“
(Dvoudenní putování přírodou)

Sbal batoh, dobře zvaž, co budeš potřebovat, protože to si sám poneseš. Dopředu nevíš, kde budeš spát, co budeš jíst a civilizaci nejspíš více než 24 hodin neuvidíš. Pamatuj: Co nemáš, nepotřebuješ.

 

Kánoe „Do stejné řeky dvakrát nevstoupíš.“ 
(Jednodenní sjezd řeky Sázavy)

Nech se vodou nést, proud nezastavíš, a i když si v oleji budeš připadat, že musíš pořádně makat, aby ses někam dostal, věz, že přijdou peřeje, kde si nebudeš jist sám sebou. Sám to nedáš, spoléhej na druhého.

 

Stěna – „Hlavou zeď neprorazíš.“
(Základy lezectví na umělé stěně)

I překážky zdánlivě nepřekonatelné jsou výzvou a vysoké cíle mohou být na dosah. Možná budeš mít závratě, ruce ti budou umdlévat, a když se neudržíš, tvůj život bude viset na tenkém laně, které má v rukou někdo jiný než ty sám.

 

Vík-end„Skoč, křídla si připneš cestou“
(Víkend se zážitkovým programem.)

Co vše můžeš zažít a zvládnout ve dvou dnech? Být v týmu, najít jeho sílu a své místo v něm. Zjistit vlastní limity, vyzkoušet co jsi ještě nezažil, důvěřovat a sdílet pochybnosti, sáhnout si na dno a nechat se nést. Vnímat sebe i druhé

 

Vltavou – „Ten širý proud, jak přejít mám…“       
(Plavba na motorové jachtě od Slap až po Labe)

Nalodit se, připravit vše potřebné, zorientovat se v plavební mapě, umět proplout zdymadlem, zakotvit u mola či břehu a hlavně držet kormidlo pevně v rukou…

 

Vyplout„Vítr nezměníš, ale plachty napnout můžeš.“                
(Týdenní plavba na plachetnici.)

Vyplout, zorientovat se, najít navigační body, majáky, nastavit směr, bojovat s větrem a vlnami, postarat se o sebe i o druhé, najít bezpečné kotviště a spolehnout se na kotvu…