O nás

Občanské sdružení DIUS je občanským sdružením, které si klade za cíl pomáhat dětem a především mladým lidem, kteří se často ne vlastní vinou dostali do složité životní situace. Mnozí z nich mají za sebou těžké životní osudy a potřebují podporu, aby se dokázali vypořádat se složitostí dnešního světa.

Členy občanského sdružení jsou lidé, kteří se práci s mládeží věnují profesionálně. Hledáme cesty pomoci dětem, které z nejrůznějších důvodů (sociální vyloučení, selhání rodiny) selhávají v profesní přípravě, mají zkušenosti s užíváním omamných a psychotropních látek, dostaly se do střetu se zákonem. Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme přesvědčeni, že včasná intervence může těmto dětem ukázat nový směr a zvrátit nepříznivý vývoj.

Základní informace

Dius, o. s.
Lublaňská 33/1724
120 00 Praha 2
IČO: 02009889
číslo účtu: 2400468365/2010

 

Kontakty

Mgr. Lucie Součková, předseda občanského sdružení
souckova@dius.cz
tel.: 774 661312

Michaela Lukešová, místopředseda a ekonom občanského sdružení
lukesova@dius.cz
tel.: 774 120702

Mgr. Tomáš Magrla, místopředseda sdružení
magrla@dius.cz
tel.: 608 224023