Dius

Občanské sdružení DIUS si klade za cíl pomáhat dětem a především mladým lidem, kteří se často ne vlastní vinou dostali do složité životní situace.

Naší snahou je nahlédnout problém v jeho plné šíři a zajistit podporu nejen dítěti, ale i prostředí, ze kterého přichází. Nabízíme tedy programy také pro rodiče a pěstouny, celé rodiny, výchovné skupiny, vychovatele i pedagogické pracovníky.

 

školy   rodiny   ústavy   ospod